The site is undergoing maintenance and is currently not available


Szkolny portal Moodle zostaƂ zaktualizowany i przeniesiony na adres 
http://plastyk.kei.pl/moodle.
Zapraszamy!